Logitech wil dít jaar nog klimaatneutraal zijn

Vorig jaar deed hardware-fabrikant Logitech plannen uit de doeken waarmee het een positieve bijdrage wil leveren aan het tegengaan van opwarming van de aarde. Ambitieuze plannen waarvoor het de nodige jaren nodig zou hebben. Of toch niet?

Gisteren heeft het bedrijf namelijk laten weten dat het diens eerdere plannen drastisch gaat versnellen. Nu klimaatverandering steeds meer zichtbaar begint te worden, wil het er alles aan doen om diens verantwoordelijk zo snel mogelijk te nemen. Daarom wil het bedrijf nog voor het eind van het jaar klimaatneutraal zijn, hetgeen betekent dat het net zoveel CO2-uitstoot als dat het via iniatieven opruimt.

In 2030 heeft het zichzelf als doel gesteld om geen koolstof meer vrij te laten komen in het productieproces, met als doel hierna om klimaatpositief te zijn. Dit doet het door bijvoorbeeld bomen te laten planten die CO2 opruimen. Als je hierbij zelf niet produceert, kom je netto in de zwarte cijfers.

„Klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen van onze generatie. Toch vindt de reductie van de netto koolstofuitstoot als gevolg van menselijk handelen niet snel genoeg plaats”, stelt CEO Bracken Darrell van Logitech. „We moeten nú meer doen om een klimaatpositieve toekomst te creëren. Daarom versnellen we onze klimaatstrategie. Dit jaar nog moeten alle activiteiten en producten van Logitech koolstofneutraal zijn. In 2030 moet onze netto-uitstoot nul zijn, en uiteindelijk willen we klimaatpositief opereren. Daarmee gaan we verder dan de afspraken die landen hebben gemaakt in de Verdrag van Parijs én zijn we 20 jaar sneller. We kunnen dit simpelweg niet uitstellen.”

Om diens doelstellingen te verwezenlijken, heeft Logitech een nieuwe strategie uit de doeken gedaan die het Reduce-Renew-Restore heeft genoemd. De eerste focust zich op het verminderen van koolstof door te recyclen, processen energiezuinig te maken en toekomstige producten aan te passen met een focus op duurzaamheid. Renew legt de focus op energiegebruik, daar je dit nooit volledig kunt elimineren, en het winnen ervan uit groene bronnen.

Restore is tenslotte Logitechs manier om bij te dragen aan het herstel van onze planeet. Door te investeren in projecten die hier mee bezig zijn, kan hij zijn steentje bijdragen. Een voorbeeld hiervan is een initiatief in Henan, China, waarbij 40.000.000 bomen worden geplaatst. Naar eigen zeggen wil het diens financiële bijdragen aan dergelijke projecten gestaag gaan laten toenemen om zo maar liefst twintig jaar te gaan voorlopen op het klimaatakkoord van Parijs.

„We hebben onze inzet voor klimaatactie opnieuw onderstreept en ons programma versneld om de 1,5oC-doelstelling ter ondersteuning van het Verdrag van Parijs 20 jaar eerder te bereiken dan wordt dan verwacht”, aldus Prakash Arunkundrum, hoofd van Global Operations and Sustainability. „Reductiedoelstellingen op basis van wetenschappelijke gegevens vormen de drijvende kracht achter ons momentum. We erkennen dat de normale gang van zaken fundamenteel moet veranderen, willen we ons aanpassen aan het veranderende klimaat. Het stimuleren van innovatie op het gebied van materialen, meetinstrumenten en technische ontwerpprocessen, en samenwerking tussen verschillende sectoren, helpt ons bij het terugdringen van koolstofemissies en het versnellen van de overgang naar een koolstofarme economie".

GameQuarter wil Logitech bedanken voor hun inzet en hoopt dat vele bedrijven hun voorbeeld zullen volgen.

Discord

Hot
Enquête
Veel
26%
Best veel
48%
Weinig
20%
Niets
7%
Totaal aantal stemmen: 46 | 0 reacties
Speel nu

Games Headliner